Slider

درخواست سرمايه گذار

با کمک شتابدهنده متاسل، برای استارتاپ یا ایده خود می توانید سرمایه گذار جذب کنید.

همکاری با شتابدهنده متاسل

شتابدهنده متاسل آماده همکاری با دانشگاه ها، مراکز رشد و شتابدهنده های خصوصی می باشد.

درخواست مشاوره

شتابدهنده متاسل در زمینه های مورد نیاز کسب و کار ، به شما مشاوره می دهد.

پذیرش استارتاپ

جهت پذیرش استارتاپ خود در شتابدهنده سلامت متاسل لطفا این فرم را تکمیل نمایید.

دکتر ملیحه فرامرزی

مدیر اجرایی شتابدهنده فردوسی

منتور در زمینه مالی و اجرایی

مهندس نورالهدی اعلمی دوست

مدیر اجرایی شتابدهنده سلامت الکترونیکی

منتور در زمینه های تجهيزات پزشکي

مهندس مصطفی مکارم

بنیان گذار و مدیرعامل شتابدهنده فردوسی

منتور در زمینه کسب و کار و تیم سازی

مهندس دانيال اعلمی دوست

بنیان گذار و مدیرعامل شتابدهنده متاسل

منتور در زمینه کسب و کار و تیم سازی

حامیان و شرکا

ثبت نام