رسالت ما در شتابدهنده متاسل تسهیل و تسریع موفقیت استارتاپ‌هاست؛ از همین رو، در راستای مسئولیت اجتماعی خود در برابر اکوسیستم کارآفرینی، استارتاپ‌هایی که تحت حمایت شتابدهنده متاسل نیستند، اما نیاز به مشاوره دارند هم می‌توانند جلسه‌ مشاوره ای را بصورت رایگان با مدیران شتابدهی این شتابدهنده داشته باشند.

ثبت نام