مدیریت توسعه فناوری سلامت و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شتابدهنده سلامت الکترونيکي متاسل، با هدف فرهنگسازی  بین دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان حوزه سلامت با نحوه برگزاری مسابقات ایده پروری و کارآفرینی و نیز راه اندازی کسب و کار تازه با استفاده از ایده های نو و ابداعی کلیه علاقمندان بخصوص جوانان، گروه های دانشجویی، اعضای هیأت علمی و دیگر علاقمندان و ایده پردازان، اقدام به برگزاری رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی نمود. مهلت ثبت نام این رویداد از تیرماه تا 10 آبان ماه 98 بود و رویداد در روزهای 22 تا 24 آبان ماه در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

در رویداد ایده پروری حدود ۴۰ ایده  مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند و ۱۴ ایده برای شرکت در رویداد انتخاب شدند.

این تیم ها پس از سه روز آموزش و رقابت ، مورد ارزیابی داوران قرار گرفته و در روز جمعه 24 آبان ماه در داوری نهایی تیم های منتخب معرفی شدند:

در این رویداد به دلیل نزدیکی امتیاز تیم ها بهم، در هر رتبه دو تیم انتخاب شدند:

جوایز و تسهیلات رویداد:

رتبه اول: 20 میلیون ریال جایزه نقدی، استقرار در مرکز رشد، 200 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض

رتبه دوم: 15 میلیون ریال جایزه نقدی، استقرار در مرکز رشد، 150 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض

رتبه سوم: 10 میلیون ریال جایزه نقدی، استقرار در مرکز رشد، 100 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض

ثبت نام