در صورت تمایل به شرکت در این دوره لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

لطفا جهت پرداخت وجه ثبت نام کلاس مبلغ 400000 تومان را به شماره کارت : 5435 3863 9975 6037 به نام نورالهدی اعلمی دوست بانک ملی واریز نمایید.
  • نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی 
  • رشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشگاه 
  • تلفن ثایتتلفن همراهایمیل 
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    هزینه دوره : 400،000 تومان
ثبت نام