دوره های آموزشی شتابدهنده متاسل:

امروزه با پیشرفت جوامع، دنیای کسب و کار تغییرات زیادی داشته است و مدیریت کسب و کار ها با چالش هایی روبرو شده است. رقابت، کار سخت و دشواری شده و مدیران کسب و کارها می بایست خود را برای هر گونه تغییر رویکرد متناسب با بازار کسب و کار آماده کنند. شتابدهنده متاسل بمنظور آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان با فضای کارآفرینی و ایجاد استارتاپ و همچنین توانمندسازی و افزایش مهارت مدیران و متخصصین حوزه های مختلف اقدام به برگزاری دوره های گوناگون و ضروری آموزشی می نماید. متاسل در این دوره ها به دنبال ارتقا مهارت مدیریت و آموزش تخصص ها و مهارتهای فردی و گروهی مورد نیاز حوزه های مختلف کاری حوزه سلامت می باشد.

دوره های آموزشی

ثبت نام