مرحله دوم رويداد سلامت همراه در تاریخ های 18 تا 20 اردیبهشت ماه سال 97 در محل دانشکده داروسازی پرديس دانشگاه برگزار گردید.

از 40 تيم و ايده منتخب در مرحله دوم، دعوت شد تا در جلسه داوري اولیه که شنبه 15 اردیبهشت ماه 97 در دانشکده پزشکی پردیس دانشگاه برگزار شد، شرکت کنند. در این جلسه پس از معرفی رویداد و برنامه های آن به اعضای گروه ها، نماينده ای از هر تیم، تيم و ايده خود را مختصرأ معرفی نمود و پس از آن داوران، 12 تيم را برای شرکت در اولین رويداد ایده پروری سلامت همراه برگزيدند.

ثبت نام