جلسه مشاوره حضوری کسب و کار

درصورت تمایل به دریافت وقت جلسه حضوری مشاوره کسب و کار از منتور های شتابدهنده سلامت الکترونیک متاسل لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. مدت زمان جلسات 45 دقیقه می باشد و زمان برگزاری جلسات با هماهنگی متقاضی طی تماس تلفنی تنظیم خواهد شد.

  • قیمت: 80,000 تومان
ثبت نام