رسالت ما در شتابدهنده متاسل تسهیل و تسریع موفقیت استارتاپ‌هاست؛ از همین رو، در راستای مسئولیت اجتماعی خود در برابر اکوسیستم کارآفرینی، استارتاپ‌هایی که تحت حمایت شتابدهنده متاسل نیستند، اما نیاز به مشاوره دارند هم می‌توانند جلسه‌ مشاوره ای را بصورت رایگان با مدیران شتابدهی این شتابدهنده داشته باشند. همچنین مشاوران ما می توانند شما رو در پذیرش در شتابدهنده سلامت الکترونیک متاسل و دیگر مراکز حمایتی از استارتاپ ها در استان خراسان رضوی مانند مراکز رشد و … راهنمایی کنند.

ثبت نام