تیم متاسل

faramarzi-malihe

دکتر ملیحه فرامرزی

مدیر اجرایی شتابدهنده فردوسی

منتور در زمینه مالی و اجرایی

مهندس امیر جاودانی

مدیر اجرایی شتابدهنده فردوسی

منتور در زمینه مذاکره با سرمایه گذار

alamidoost

مهندس نورالهدی اعلمی دوست

مدیر اجرایی شتابدهنده سلامت الکترونیکی

منتور در زمینه های تجهيزات پزشکي

makarem_mostafa

مهندس مصطفی مکارم

بنیان گذار و مدیرعامل شتابدهنده فردوسی

منتور در زمینه کسب و کار و تیم سازی

Danial.Alamidoust

مهندس دانيال اعلمی دوست

بنیان گذار و مدیرعامل شتابدهنده متاسل

منتور در زمینه کسب و کار و تیم سازی

samimi

طاهره صميمی

مشاورتخصصی انفورماتيک سلامت

ZahraAbedi

زهرا عابدی

مشاورتخصصی تجهيزات پزشکی

tizabi

مهندس مهدی تیزابی

بنیان گذار گروه صنعتی بازرگانی گروه سبز

منتور در زمینه تيم سازی

Kamyar

دکتر محسن کامیار

مدیر عامل شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس

منتور در زمینه های وب سایت و اپلیکیشن

Mostafa.Khatibi

مهندس مصطفی خطيبی

مدیر عامل شرکت

منتور در زمینه های وب سایت و اپلیکیشن

ثبت نام