اخبار شتابدهنده سلامت الکترونیک متاسل

برگزاری رویداد ایده پروری پزشکی بصورت مجازی         1399/2/6

معاونت پژوهش و فناوری، مدیریت توسعه فناوری سلامت و دفتر ارتباط با صنعت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شتاب دهنده سلامت الکترونیک متاسل،رویداد ایده پروری و کارآفرینی “پزشکی” در سه موضوع سلول های بنیادی، خواب و سلامت دیجیتال را بصورت کاملا مجازی برگزار نمود.

بازدید معاون علمی و فناوری رياست جمهوری از “شتابدهنده سلامت متاسل”         1398/12/6

آقای دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور در تاريخ 6 اسفندماه 1398 طی سفری یک روزه و در راس هیئتی وارد استان خراسان رضوی شد. وی در جریان این سفر در محل شتابدهنده سلامت متاسل حضور يافت. و ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه با فعالیت‌های برخی از شرکت های حوزه سلامت و تيم های زير مجموعه شتابدهنده متاسل آشنا شد.

ثبت نام