رویداد ایده پروری و کارآفرینی پزشکی

معاونت پژوهش و فناوری، مدیریت توسعه فناوری سلامت و دفتر ارتباط با صنعت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شتاب دهنده سلامت الکترونیک متاسل،رویداد ایده پروری و کارآفرینی “پزشکی” در سه موضوع سلول های بنیادی، خواب و سلامت دیجیتال  را برگزار می نماید.

مهلت ثبت نام  در این رویداد تا 30 بهمن ماه بود و ارزیابی اولیه ایده ها در تاریخ 2 اسفندماه سال 98 برگزار شد و قرار بر این بود که رویداد سه شنبه تا پنجشنبه 6 لغایت 8 اسفندماه برگزار شود اما متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور به تعویق افتاد و در تاریخ 2 و 3 اردیبهشت ماه سال 99 به صورت مجازی برگزار گردید. در مدت زمان ثبتنام در رویداد حدود 70 ایده دریافت شد و پس از ارزیابی اولیه 16 ایده (4 ایده در محور خواب، 4 ایده در محور سلول های بنیادی و 8 ایده در محور سلامت دیجیتال) برای شرکت در رویداد انتخاب شدند. پس از دو روز آموزش و رقابت مجازی، داوری نهایی ایده ها نیز به صورت مجازی برگزار شد و در نهایت در بخش خواب یک ایده، در بخش سلول های بنیادی به علت برابر بودن امتیازات دو تیم و در بخش سلامت دیجیتال نیز دو تیم به عنوان تیم های برتر انتخاب شدند.

جوایز تیم های برتر 10 میلیون ریال جایزه نقدی و امکان استقرار در مرکز رشد و یا شتابدهنده متاسل می باشد.

 

ثبت نام