در جلسه ارزيابی اوليه که در روز سه شنبه 18 تيرماه برگزار شد، از بين بيش از 110 ايده  که در رویداد ” نوآوران سلامت” ثبت نام کرده اند، 12 تيم برای شرکت در رويداد انتخاب شده اند.

لازم به ذکر است که از تيم های ارائه دهنده در این جلسه، 4 تيم با داشتن محصول آماده، دعوت به پذيرش در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و يا شتابدهنده متاسل شده اند.

ثبت نام