استارتاپ هایی که مایل به ثبت درخواست سرمایه گذاری اند ، میتوانند فرم زیر را پر نمایند .


نکته:قبل از پر کردن فرم لطفا فایل ارائه را از لینک زیر دانلود نمایید و پس از تکمیل کردن آن به همراه فرم ارسال نمایید.
دانلود فايل نمونه

درخواست سرمايه گذار

  • لطفا یک عدد بین 1 و 10 را وارد نمایید .
  • نام و نام خانوادگینقش در تيمسهامنحوه همکاریايميلتلفن همراهسن 
  • انواع فایل های مجاز : ppt, pptx.
    فایل ارائه را مطابق توضیحات و فرمتی که در بالای فرم قید شده ارسال نمایید

sarmayegozari متاسل و همچنین پیدا کردن سرمایه گذار برای کسب و کارهای شما

ثبت نام