شتابدهنده متاسل آماده همکاری با شما فن آوران عزیز و پذیرش start up های حوزه سلامت می باشد.

فرم پذیرش شتابدهنده سلامت الکترونیکی متاسل

مرحله 1 از 2

50%
    حداقل یک مورد را انتخاب کنید
  • 8 + 2 =
ثبت نام